sreda, 8. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 28/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 28/20 – Uređaji za klimatizaciju

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku