sreda, 8. jul 2020.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/20

GRADSKA  UPRAVA  GRADA  BEOGRADA 
Sekretarijat za saobraćaj
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga u otvorenom postupku za javnu nabavku broj 12/20 – Izrada katastra saobraćajne signalizacije – III faza

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku