petak, 10. jul 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/20 – Usluga prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja u porodici

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku