ponedeljak, 13. jul 2020.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/20

GRADSKA  UPRAVA  GRADA  BEOGRADA 
Sekretarijat za saobraćaj
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra broj 5/20 – Projektovanje i izgradnja sistema optičkih kablova

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku