ponedeljak, 3. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20


GRADSKA  UPRAVA  GRADA  BEOGRADA 
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
27. marta 43-45,
Beograd


objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20– Održavanje liftova u ul. Dušana Mađarčića Korčagina drugi deo br. 2-20

 

 

Poziv i konkursna dokumentacija