utorak, 4. avgust 2020.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za finansije
Trg Nikole Pašića 6, Beograd


objavljuje

POZIV
Za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Implementacija SD modula
redni broj javne nabavke 3/2020

 

Poziv i konkursna dokumentacija