utorak, 4. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 14/2020

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I DEČJU ZAŠTITU
Ul. Kraljice Marije br. 1/18, Beograd

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

u otvorenom postupku za javnu nabavku broj 14/20, dobra -
Školski nameštaj za potrebe Osnovne škole „Nikola Tesla“ u Leštanima

 

Obaveštenje