utorak, 4. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 13/2020

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I DEČJU ZAŠTITU
Ul. Kraljice Marije br. 1/18, Beograd

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

u otvorenom postupku za javnu nabavku broj 13/20, dobra - Kupovina mašina za pranje sudova za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

 

 

Obaveštenje