sreda, 5. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 18/20

Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
Kraljice Marije br. 1/18

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom postupku za javnu nabavku broj 18/20, usluge - Osiguranje imovine predškolskih ustanova, Centra dečjih letovališta i oporavilišta, osnovnih i srednjih škola grada Beograda za period od godinu dana

Obaveštenje