ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 14/20

GRADSKA UPRAV GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

27. marta 43-45

objavljuje

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma
za postupak javne nabavke male vrednosti broj 14/20 - Iseljenje bespravno useljenih lica iz stanova na kojima je Grad Beograd nosilac prava javne svojine i raseljavanje za potrebe Grada Beograda

Odluka