petak, 14. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o o obustavi postupka za javnu nabavku broj 4/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove 
Beograd, 27. marta 43-45


objavljuje

ODLUKU
o obustavi postupka za javnu nabavku broj 4/20 – Nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke za upis nepokretnosti u javne knjige

Odluka