ponedeljak, 17. avgust 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku 2/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicie

objavljuje

OBAVEŠTENJE 
o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku radova broj 2/20 – Izvođenje radova na unutrašnjim grejnim instalacijama u OŠ „Vuk Karadžić”, ul. Školska 4, Sremčica i OŠ „Dositej Obradović” u ul. Milije Stojanović 10, Umka

 

Obaveštenje