petak, 18. septembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 15/19

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije br. 1/7, Beograd

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 15/19 dobra - Kolonijalna roba, oblikovanu u devet partija – Partija 8 - Riblje i mesne konzerve

Obaveštenje