petak, 18. septembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 1/20

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI

Kraljice Marije br. 1/7, Beograd

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 1/20, dobra - Sredstva za održavanje higijene, oblikovana u četiri partije

Obaveštenje