četvrtak, 24. septembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o produženju roka za centralizovanu javnu nabavku broj 11/20

Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI

Kraljice Marije br. 1/7, Beograd

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 11/20, dobra – Mleko i mlečni proizvodi, oblikovanu u tri partije

Obaveštenje