nedelja, 18. oktobar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR za područje zapadno od Ulice Bahtijara Vagabzade, GO Savski venac i Voždovac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 24.09.2020. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za područje zapadno od Ulice Bahtijara Vagabzade, gradske opštine Savski venac i Voždovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) 

oglašava

JAVNI UVID
u Nacrt plana detaljne regulacije za područje zapadno od Ulice Bahtijara Vagabzade, Gradske opštine Savski venac i Voždovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

1.    JAVNI UVID obaviće se od 19. oktobra do 19. novembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu). 
2.    JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 03. decembra 2020. godine, u 13 časova. 
3.    Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4.    U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.
5.    Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 19. novembrom 2020. godine.