nedelja, 1. novembar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

JU u nacrt plana detaljne regulacije za blok između ulica Braće Krsmanović, Travničke i Karađorđeve, GO Savski venac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 06.10.2020. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za blok između ulica: Braće Krsmanović, Travničke i Karađorđeve, Gradska opština Savski venac, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) 

oglašava

JAVNI UVID 
U NACRT  PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK IZMEĐU ULICA: 
BRAĆE KRSMANOVIĆ, TRAVNIČKE I KARAĐORĐEVE, 
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC


1.    JAVNI UVID obaviće se od 02. novembra do 02. decembra 2020. godine. svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu). 
2.    JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 22. decembra 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3.    Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).
4.    Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije 1, zaključno sa 02.12.2020. godine.

Tekst i grafika