nedelja, 1. novembar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

JU u Nacrt plana detaljne regulacije područja između Kumodraškog potoka i naselja „Padina”, GO Voždovac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 01.10.2020. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije područja između Kumodraškog potoka i naselja „Padina“, Gradska opština Voždovac, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20)

oglašava

JAVNI UVID 
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU KUMODRAŠKOG POTOKA I NASELJA „PADINA“, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

1.    JAVNI UVID obaviće se u periodu od 2. novembra do 3. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).
2.    JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 28. januara 2021. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
3.    Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).
4.    Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 3. decembrom 2020. godine.

Tekst i grafika