sreda, 4. novembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku broj 9/20 - partija 9

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI

Ul. Kraljice Marije br. 1/7, Beograd

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 9/20, dobra - Kancelarijski materijal,oblikovan u 12 (dvanaest) partija

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu