četvrtak, 5. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 61/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije br. 1

objavljuje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 61/20 – Licence za Iron Port uređaje

Poziv i konkursna dokumentacija