ponedeljak, 9. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 29/20 - partija 3

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku u otvorenom postupku 29/20 - Tehničko održavanje zgrada i opreme Gradske uprave grada Beograda, na period od dve godine, oblikovanu po partijama - Partija3 - Održavanje telekomunikacionih uređaja i instalacija, elektroenergetskih, termotehničkih i termoenergetskih instalacija i održavanje protivpožarnih sistema, sistema video nadzora i protivprovalne zaštite i sistema ozvučenja

Obaveštenje