petak, 15. januar 2021.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o javnom uvidu u Nacrt Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Karađorđeva 71

objavljuje

OBAVEŠTENJE

U skladu sa članom 31. stav 1. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09 i 10/13), u zonama i aglomeracijama u kojima je vazduh treće kategorije, odnosno kada zagađenje vazduha prevazilazi efekte mera koje se preduzimaju, odnosno kada je ugrožen kapacitet životne sredine ili postoji stalno zagađenje vazduha na određenom prostoru, nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese Plan kvaliteta vazduha.
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, kao nosilac projekta, dostavio je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Nacrt Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd.

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu navedenog plana, na službenom sajtu grada Beograda (na dnu ove stranice), do 30. januara 2021. godine.

Mišljenja, primedbe i predloge o Planu kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd zainteresovana javnost može dostaviti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u roku određenom za Javni uvid, na email pkv.bg@beograd.gov.rs.