utorak, 19. januar 2021.

Služba glavnog urbaniste

Poziv osobama sa posebnim potrebama za predloge unapređenja njihovog kretanja i funkcionisanja u gradu Beogradu

GRAD BEOGRAD
Služba glavnog urbaniste grada Beograda

upućuje

Poziv osobama sa posebnim potrebama za predloge unapređenja njihovog kretanja i funkcionisanja u gradu Beogradu

Poziv svim osobama sa posebnim potrebama, kao i onima koji se bave pitanjima unapređenja njihove svakodnevice da pošalju svoje sugestije, predloge, ideje, kao i pozicije u Gradu koje smatraju kritičnim, kako bi se nivo pristupačnosti, prilazi objektima i aplikacije koje to olakšavaju, realizovali po ugledu na svetske standarde.

Vlada Republike Srbije donela je na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine („Službeni glasnik RS”, broj 44/20).

Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni glasnik RS” br.22/15) propisuju se bliže standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove za planiranje, projektovanje i izgradnju objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

U skladu sa pristiglim sugestijma, komentarima, predlozima i navedenim pravnim okvirima, Služba glavnog urbaniste grada Beograda, planira da u narednom periodu raspiše konkurs za idejna rešenja ( za urbani mobilijar, način obrade javnih površina, kao što su trotoar, staze, pešački prelazi, pristupačnost javnim i drugim institucijama i dr.), koja će dati predloge za uređenje gradskih javnih površina na način da se uklone sve postojeće prepreke kako bi se omogućio komforan i dostojanstven život svih građana grada Beograda.

Predloge slati na e-mail: anastasija.minjevic@beograd.gov.rs u periodu od dva meseca počevši od 19. januara 2021. godine.