četvrtak, 20. maj 2021.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 01/2021

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15)
Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za energetiku


objavljuje

    OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Za javnu nabavku sprovedenu u otvorenom postupku
01/2021 -  Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem elektromontažnih radova koje izvodi JKP „Javno osvetljenje“ Beograd po Programu II za 2021. godine

 

Obaveštenje