ponedeljak, 21. jun 2021.

Gradska uprava grada Beograda

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i mesta nameštenika

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-1695/2021 od 26.2.2021. godine i 51 br. 112-4907/2021 od 28.5.2021. godine

Gradska uprava grada Beograda
oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA

Tekst javnog konkursa i izjavu možete pogledati/preuzeti ovde: