utorak, 22. jun 2021.

Sekretarijat za javni prevoz

Javni uvid u nacrt strategije razvoja javnog linijskog transporta putnika na teritoriji grada Beograda za period do 2033. godine, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za javni prevoz

Beograd, 27. marta, 43-45
oglašava
Javni uvid u nacrt strategije razvoja javnog linijskog transporta putnika na teritoriji grada Beograda za period do 2033. godine, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Nacrt strategije razvoja javnog linijskog transporta putnika na teritoriji grada Beograda za period do 2033. godine, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, biće na javnom uvidu u trajanju od 15 dana, počev od 22. juna do 06. jula 2021. godine.
Primedbe i predloge na Nacrt strategije razvoja javnog linijskog transporta putnika na teritoriji grada Beograda za period do 2033. godine, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, svi zainteresovani mogu dostaviti u navedenom periodu na imejl adresu javniprevoz@beograd.gov.rs 

Nacrt strategije razvoja možete videti i preuzeti ovde