sreda, 23. jun 2021.

Sekretarijat za privredu

Odluka o o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu


Na osnovu Zaključaka gradonačelnika grada  Beograda, broj: 3-1633/21-G od 04. marta 2021.godine, Javnog poziva za dostavljanje prijave za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu, utvrđene Liste podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove za dodelu podsticajnih sredstava, VIII-06 br. 32-4/21 od 12.05.2021. godine, i predloga Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, VIII-06 br. 32-4/21 od 12.05.2021. godine, zamenik načelnika gradske uprave grada Beograda sekretar Sekretarijata za privredu donosi:
 
O D L U K U 

o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu

Odluka o izmeni odluke „Odluka o o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu”