petak, 30. jul 2021.

Sekretarijat za privredu

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti za 2021. godinu

Na osnovu Odluke o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja inovativnih delatnosti  (''Službeni list grada Beograda'' br. 37/21), Odluke o budžetu grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 137/20, 14/21 i 39/21) i Zaključka gradonačelnika grada Beograda br. 3-4774/21 od 14.07.2021. godine, 
 GRAD BEOGRAD 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za privredu

dana 30.7.2021. godine
 objavljuje
JAVNI KONKURS 
za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti