utorak, 17. avgust 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade prostornog plana podrucja posebne namene razvodnog gasovoda RG-13 Beograd - Valjevo - Loznica sa elementima detaljne regulacije

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21)

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE RAZVODNOG GASOVODA RG-13 BEOGRAD-VALJEVO-LOZNICA SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG-13 Beograd-Valjevo-Loznica sa elementima detaljne regulacije, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 79/21.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 18. avgusta do 1. septembra 2021. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština grada Beograda i gradova Valjevo i Loznica, gradskih opština Čukarica, Barajevo, Lazarevac i Obrenovac i opština Lajkovac, Mionica, Ub, Osečina i Krupanj.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno 1. septembra 2021. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Link ka internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180