četvrtak, 30. septembar 2021.

Grad Beograd - Služba glavnog urbaniste

Konkurs za dizajn za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje faze A BIO4 Kampusa - kompleksa visokoškolskih ustanova sa komplementarnim sadržajima u Beogradu

Vlada Republike Srbije, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavila je na Portalu javnih nabavki javnu nabavku – Konkurs za dizajn za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje faze A „BIO4 Kampusa” - kompleksa visokoškolskih ustanova sa komplementarnim sadržajima u Beogradu, broj nabavke, OKD/57-2021/B4K.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Gradom Beogradom, Službom glavnog urbaniste, pristupila je izradi, raspisivanju i sprovođenju konkursa.
Konkurs sprovodi JUP „Urbanistički zavod Beograda”.

Link za preuzimanje konkursne dokumentacije za predmetnu nabavku je: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/48661