četvrtak, 7. oktobar 2021.

Sekretarijat ѕa socijalnu zaštitu

Obaveštenje o pokretanju nabavke N 11/21, dobra - Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta 43-45

objavljuje

Obaveštenje o pokretanju nabavke, za nabavku broj N 11/21, dobra – Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 
15 seoskih domaćinstava

Tekst obaveštenja o pokretanju postupka i tenderski dosije možete pogledati/preuzeti ovde: