četvrtak, 25. novembar 2021.

Grad Beograd

Rešenje o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mere energetske sanacije na teritoriji grada Beograda

GRAD BEOGRAD
Gradsko veće grada Beograda

donelo je

Rešenje o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mere energetske sanacije na teritoriji grada Beograda

Rešenje možete pogledati ovde: