petak, 28. januar 2022.

Sekretarijat za zdravstvo

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na finansiranje troškova postupka BMPO za parove sa jednim detetom

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zdravstvo 

raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA  FINANSIRANJE TROŠKOVA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO) ZA PAROVE SA JEDNIM DETETOM 

Odlukom  o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom („Sl. list grada Beograda”, broj 40/21 i 101/21) utvrđuju se bliži uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (u daljem tekstu: BMPO), za parove sa jednim detetom, iz sredstava budžeta grada Beograda. 

Shodno opredeljenim sredstvima iz budžeta grada Beograda za 2022. godinu, finansiraće se postupci biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za minimum 35 (trideset pet) parova sa jednim detetom. Broj parova određen je u minimalnom broju  i može biti povećan u zavisnosti od broja prijava koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva, cene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i raspoloživih sredstava iz budžeta grada Beograda za 2022. godinu. 

Tekst javnog poziva i prateću dokumentciju (obrasci i uputstvo) možete preuzeti ovde: