petak, 4. februar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Obaveštenje o novom terminu održavanja javne sednice Komisije za planove Skupštine grada - Nacrt PDR za soabraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donetog na sednici održanoj 01.02.2022. godine, kojim je određen novi termin za održavanje javne sednice u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije za soabraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice“, gradske opštine Savski venac i Voždovac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

Oglašava

OBAVEŠTENJE O NOVOM TERMINU ODRŽAVANJA JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA
U vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije za soabraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice”, Gradske opštine Savski venac i Voždovac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

1. Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda o navedenom Nacrtu plana, koja je bila zakazana za 10. februar 2022. godine, odlaže se iz tehničkih razloga i biće održana 19. aprila 2022. godine, u 13 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu).

2. Zbog velikog broja pristiglih primedbi, ukoliko bude potrebno, organizovaće se više javnih sednica, kako bi se obezbedilo prisustvo svih zainteresovanih lica.