ponedeljak, 28. februar 2022.

Sekretarijat za privredu

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje dela troškova za organizaciju kongresa, manifestacija, edukacija u oblasti turizma,izložbi, kao i za unapređenje programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu

Na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", br. 119/18 i 10/19) i Zaključka zamenika gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-1681/22-G-01 od 23. februara 2022. godine
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

 Kraljice Marije br.1

objavljuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE DELA TROŠKOVA ZA ORGANIZACIJU KONGRESA, MANIFESTACIJA, EDUKACIJA U OBLASTI TURIZMA, IZLOŽBI, KAO I ZA UNAPREĐENJE PROGRAMA KORIŠĆENJEM INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U TURIZMU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2022. GODINI

 

Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti ovde: