četvrtak, 3. mart 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR prostorno-kulturno-istorijske celine Topčider, II faza, celina 4 - Rakovica

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 18. novembra 2021. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije prostorno-kulturno-istorijske celine Topčider, II faza, celina 4, Gradska opština Rakovica sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)
Oglašava

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORNO-KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE TOPČIDER, II FAZA, CELINA 4, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana
na životnu sredinu

1. JAVNI UVID obaviće se od 4. marta do 4. aprila 2022. godine, svakog radnog dana od 9  do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu). 
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 5. maja 2022. godine, u 13 časova. 
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.
5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 4. aprilom 2022. godine. 

Tekst i grafika: URBEL - Javni uvid u Plan detaljne regulacije prostorno kulturno istorijske celine Topčider II faza, celina 4, GO Rakovica i Čukarica