ponedeljak, 28. februar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Termini kada će predstavnik obrađivača davati informacije o predloženim rešenjima - PGR opština Palilula

Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava
TERMINE KADA ĆE PREDSTAVNIK OBRAĐIVAČA DAVATI
INFORMACIJE O PREDLOŽENIM REŠENJIMA

U VEZI SA
NACRTOM PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA VAN OBUHVATA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

1.    Menja se tekst oglasa u delu koji se odnosi na termine kada će predstavnik obrađivača davati informacije o predloženim rešenjima u vezi sa predmetnim Planom, a koji je oglašen 27. februara 2022. godine u dnevnom listu „Večernje novosti”.
2.    Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, ponedeljkom, utorkom i sredom u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Palilula, Takovska br. 12