utorak, 14. jun 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za upravljanje neopasnim otpadom operateru UMKA D.O.O. UMKA Beograd

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon)


GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
, Karađorđeva 71

objavljuje

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev operatera UMKA D.O.O. UMKA, 13. oktobra 1, Beograd, (matični broj 07007019), sproveo je postupak u kome je doneto Rešenje o izdavanju dozvole registarskog broja 165, za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada - otpadnog papira i kartona, odnosno korišćenje navedenog otpada kao sirovine u procesu proizvodnje kartona, u postrojenju na katastarskoj parceli broj 30633 KO Umka, na lokaciji 13. oktobra 1, Umka, na području gradske opštine Čukarica, broj 501.6-7/2022-V-04 od 10. juna 2022. godine.
Donetim rešenjem utvrđeni su uslovi za rad postrojenja, odnosno obaveza operatera da pri obavljanju navedene delatnosti primeni utvrđene mere zaštite, važeće tehničke normative i standarde za korišćenje i održavanje ove vrste objekata i opreme, u skladu sa usvojenim Radnim planom postrojenja i zakonom.