petak, 15. jul 2022.

Ggradsko veće grada Beograda

Javni konkurs za popunjavanje položaja

GRADSKO VEĆE GRADA BEOGRADA

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon, 95/18 i 114/21) i člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jednicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16),

oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

Tekst javnoj konkursa i obrazac izjave možete pogledati/preuzeti ovde: