petak, 29. jul 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Javni poziv privrednim subjektima za učešće u realizaciji projekta za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta

Na osnovu Odluke o uslovima i načinu finansiranja, odnosno sufinansiranja projekata od javnog interesa iz oblasti zaštite životne sredine, a koje realizuju udruženja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 40/21 ) , Odluke o izboru projekta od javnog interesa iz oblasti koja je kao obaveza grada definisana akcionim planovima odnosno drugim planskim dokumentima, kojom se podstiče ostvarivanje ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine, a koje realizuju udruženja na teritoriji grada Beograda, broj V-03 broj 501-68/2022. godine od 15. juna 2022 .godine i Saglasnosti Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za zaštitu životne sredine udruženje Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log”,  Paštrovićeva 23, 11030 Beograd (u daljem tekstu: Udruženje) 

raspisuje
JAVNI POZIV

Privrednim subjektima za učešće u realizaciji projekta za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta 

KUPI BAJS!

 

Tekst javnog poziva i prijavu, možete pogledati/preuzeti ovde: