utorak, 9. avgust 2022.

Sekretarijat za javne prihode

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Sekretarijat za javne prihode grada Beograda, Odeljenje za prinudnu naplatu u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika Begenišić Ilije iz Beograda, Ulica dalmatinska broj 105, na osnovu člana 2a, 105. i 108. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02...96/2021), člana 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06...111/2021) i član 146. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, 18/16 i 95/18), dana 9. avgusta 2022. godine objavljuje

 

 OGLAS
 o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

 

Tekst oglasa možete pogledati/preuzeti ovde: