četvrtak, 1. septembar 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za upravljanje neopasnim otpadom - SMURFIT KAPPA

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71

objavljuje

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM


Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev operatera „SMURFIT KAPPA” d.o.o. Beograd, Prilazni put Ada Huji 9, (matični broj 07006497), sproveo je postupak u kome je doneto Rešenje o izdavanju dozvole registarskog broja 166, za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada - otpadnog papira i kartona, odnosno korišćenje navedenog otpada kao sirovine u procesu proizvodnje ambalažnog i bezdrvnog papira, u postrojenju „Fabrika hartije Beograd”, na katastarskoj parceli broj 5112/16 KO Palilula i delovima katastarskih parcela br. 5112/13, 5112/17 i 5112/2 KO Palilula, na lokaciji Prilazni put Ada Huji 9, na području gradske opštine Palilula, broj 501.6-15/2022-V-04 od 31. avgusta 2022. godine.
Donetim rešenjem utvrđeni su uslovi za rad postrojenja, odnosno obaveza operatera da pri obavljanju navedene delatnosti primeni utvrđene mere zaštite, važeće tehničke normative i standarde za korišćenje i održavanje ove vrste objekata i opreme, u skladu sa usvojenim Radnim planom postrojenja i zakonom.