četvrtak, 3. novembar 2022.

Gradska uprava grada Beograda

Obaveštenje o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta


GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Objavljuje

OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA 
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA 

Gradska uprava grada Beograda oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi grada Beograda.
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen na internet prezentaciji grada Beograda, odnosno od 4. novembra 2022. godine.
 

Tekst javnog konkursa i izjavu možete preuzeti/pogledati ovde: