sreda, 1. mart 2023.

Sekretarijat za poljoprivredu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2023. godinu

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2023. godinu, broj: 3 - 153/23 - GV od 14.02.2023. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-1718/23-G od 24. februara 2023. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za poljoprivredu

Objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNIH PRIKLJUČNIH MAŠINA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2023. GODINU

Tekst Javnog poziva, Obrazac prijave i izjavu, Izjavu o davanju pristanka možete preuzeti ovde: