sreda, 1. mart 2023.

Sekretarijat za poljoprivredu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva i prerade mleka na gazdinstvu na teritoriji grada Beograda za 2023. godinu

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2023. godinu, broj: 3 - 153/23 - GV od 14.02.2023. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-1716/23-G od 24. februara. 2023. godine

 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
  Sekretarijat za poljoprivredu


Objavljuje


JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA 
U OBLASTI STOČARSTVA I PRERADE MLEKA NA GAZDINSTVU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2023. GODINU

Tekst Javnog poziva, Obrazac prijave i izjavu, Izjavu o davanju pristanka možete preuzeti ovde: