petak, 17. mart 2023.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Predlog liste vrednovanja i rangiranja - iz oblasti boračko - invalidske zaštite

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
KOMISIJA ZA IZBOR PROGRAMA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U PERIODU APRIL 2023 – MART 2024. GODINE 

objavljuje
PREDLOG LISTE VREDNOVANJA I RANGIRANJA 

 

 

 

Predlog liste možete pogledati/preuzeti ovde: