četvrtak, 23. mart 2023.

Sekretarijat za privredu

Konačna lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Javnom konkursu za sufinansiranje programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2023. godinu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

Objavljuje

Konačnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Javnom konkursu za sufinansiranje programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2023. godinu

Konačnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa možete pogledati/preuzeti ovde: