ponedeljak, 17. jul 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju metro stanice "Skadarlija" i gradske pijace "Bajloni"

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU METRO STANICE „SKADARLIJA” I GRADSKE PIJACE „BAJLONI” NA K.P. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430, I 468/2 SVE KO STARI GRAD U BEOGRADU


1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 24. jula do 1. avgusta 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA” JAVNO URBANISTIČKO PREDUZEĆE iz Beograda, Palmotićeva br. 30.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, u ime investitora JKP „BEOGRADSKI METRO I VOZ” , Beograd, Svetozara Markovića br.38-40
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić dipl. inž. arh., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 1. avgusta 2023. godine.

Tekst i grafika