sreda, 29. novembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR za deo stambenog kompleksa


Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 16.11.2023. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za deo stambenog kompleksa „Radničko naselje” u Železniku, Gradska opština Čukarica, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) 

oglašava
JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO STAMBENOG KOMPLEKSA „RADNIČKO NASELJE” U ŽELEZNIKU, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

1. JAVNI UVID obaviće se od 30. novembra do 29. decembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu). 
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi JUP „Urbanistički zavod Beograda”, Bulevar despota Stefana br. 56, Beograd, 18. januara 2024. godine, u 13 časova. 
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom, od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, 27. marta br. 43-45 (u suterenu). 
4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 29. decembrom 2023. godine. 

Tekst i grafika