četvrtak, 30. novembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PGR građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - Grad Beograd - celina XX, opštine Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 22.11.2023. god. utvrdila Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd – celina XX, opštine Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac – (naselja Kaluđerica, Leštane, Boleč, Vinča i Ritopek) i na osnovu čl. 50 i čl. 51b Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21, 62/23)

Oglašava
JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE
 GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD – CELINA XX, OPŠTINE GROCKA, PALILULA, ZVEZDARA I VOŽDOVAC – (NASELJA KALUĐERICA, LEŠTANE, BOLEČ, VINČA I RITOPEK)

1. JAVNI UVID obaviće se od 1. do 15. decembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi JUP „Urbanistički zavod Beograda”, Bulevar despota Stefana 56, 28. decembra 2023. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 15. decembrom 2023. godine.
5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

Tekst i grafika